PRIVACYVERKLARING

1. IDENTITEIT

Naam: Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw
Adres: Scherpenheuvel-Zichem
Erkend asiel: HK30214852
Ondernemingsnummer: 0768783792
Contact: info@kattentehuisvergeetmenietje.be

Bank: 
IBAN BE42 1030 7432 0054
BIC NICA BE BB

 

2. PRIVACY

 • Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
 • Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Wij maken onderscheid in de persoonsgegevens die wij verwerken naar type contact. Per type contact verwerken wij de volgende gegevens:

3.1 Personen die katten adopteren

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam/namen katten en gegevens van deze katten

3.2 Personen die via de webshop wat bestellen

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aangekochte producten
 • IP adres vanaf waar de online aankoop heeft plaatsgevonden

3.3 Websitebezoekers

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type (zie verder artikel 10)

4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kattentehuisvergeetmenietje.be, dan verwijderen wij deze informatie.

5. WAAROM EN HOE LANG

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met u uit te kunnen voeren, zoals het verzenden van de aangekochte producten of informatie te verstrekken over onze katten;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als u zich daarvoor heeft aangemeld (zie tevens artikel 7);
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel wat wettelijk is bepaald.

Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw) tussen zit. 

6. DELEN VAN GEGEVENS

 • Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw verkoopt of deelt uw gegevens niet aan/met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Bij het gebruik hiervan verzamelen de beheerders van die diensten uw gegevens.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. MARKETINGACTIVITEITEN

 • Klanten en peetouders van onze katten ontvangen onze nieuwsbrief met daarin marketingacties maar ook om de klant te voorzien van belangrijke informatie over de door ons uit te voeren werkzaamheden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid zich af te melden voor deze mailings door een link in elke nieuwsbrief.
 • Via onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief waarbij tijdens het aanmeldproces gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde ‘double opt-in’ wat inhoudt, dat na aanmelding via het formulier, er eerst nog via de mail actief toestemming gegeven moet worden om op de maillijst te komen.
 • Bij het afrekenen van uw bestelling kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 • Na aanmelding voor de nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde weer afmelden door de link in elke nieuwsbrief.

8. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies
Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wat als u niet van cookies houdt
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiel kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

9. DISCLAIMER

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

10. GOOGLE ANALYTICS

 • Bij het bezoeken van onze website wordt door Google Analytics een cookie geplaatst. Deze dienst gebruiken wij om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 • Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verzamelde informatie te delen voor en aan andere Google diensten. Google kan de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 • De bewaartermijn van de bezoekgegevens binnen Google Analytics staat op 26 maanden.
 • Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Van alle IP-adressen wordt het laatste octet gemaskeerd. Dit houdt in dat van het IP-adres van een bezoeker de laatste cijfers anoniem zijn gemaakt.

11. INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat u Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kattentehuisvergeetmenietje.be. Bij zo’n verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn, dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

12. KLACHTEN

Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg

13. GEGEVENSBEVEILIGING

  • Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@kattentehuisvergeetmenietje.be.
  • In de webshop kan gebruik gemaakt worden van online afrekenen. Het afrekenen verloopt over SSL om uw veiligheid te garanderen. Controleer dit door te kijken in de URL (adresbalk van uw browser) of er een slotje staat en begint met https://. Indien dit niet zo is, verlaat dan direct de pagina en ga niet verder in het betaalproces. Breng ons op de hoogte via info@kattentehuisvergeetmenietje.be.

14. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, waaronder ook wettelijke wijzigingen, wordt deze privacyverklaring regelmatig bijgewerkt. Een aanpassing van deze verklaring wordt zoveel als mogelijk bij iedereen bekend gemaakt, via uw contactgegevens die bij Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje vzw bekend zijn. Ook wordt geadviseerd zelf regelmatig de privacyverklaring te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of u zich nog kunt vinden in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Scherpenheuvel, 17 juni 2018
Bijgewerkt op 15 juni 2021

Erkend asiel

Wij zijn een erkend asiel:
HK30214852

Kattentehuis Vergeet-Me-Nietje
Scherpenheuvel-Zichem

NIEUWE Bankgegevens:
IBAN: BE15 9731 6640 3130
BIC: ARSPBE22

Contact:
info@kattentehuisvergeetmenietje.be

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang nieuwtjes over onze bewoners en leuke tips en katten-weetjes.

Met het invullen en versturen van het formulier ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Bedankt voor je aanmelding! Om je mailadres te bevestigen, heb je een mail van ons ontvangen.